Yksityisyyden suoja

Oy SCA Hygiene Products Ab, sen osakkuusyhtiöt ja tytäryhtiöt (jäljempänä yhteisesti ”SCA”) suhtautuvat vakavasti yksityisten tietojen suojaan eivätkä halua vaarantaa keskinäistä asiakassuhdettamme. Tätä EMEA-alueella käytössä olevaa yksityisten tietojen suojaamista koskevaa käytäntöä (jäljempänä ”tietosuojakäytäntö”) sovelletaan kaikenlaiseen kuluttajien ja asiakkaidemme yksityisten tietojen keräämiseen, tallentamiseen, siirtoon, käyttöön ja käsittelyyn Euroopasta, Lähi-idästä ja Afrikasta koostuvalla alueella (jäljempänä ”EMEA-alue”). Huomaa, että jos siirryt tämän verkkosivuston kautta jonkin osakkuusyhtiömme sivustolle, sen ylläpitäjänä saattaa toimia jokin muu SCA-konserniin kuuluva taho ja/tai sivustolla saattaa olla omia yksityisten tietojen suojaamista koskevia käytäntöjään. Suosittelemme, että tutustutte kaikkien SCA-konserniin kuuluvien yritysten verkkosivuilla ilmoitettuihin yksityisten tietojen suojaamista koskeviin käytäntöihin.

Tässä tietosuojakäytännössä ”yksityiset tiedot” tarkoittavat i) kaikkea tietoa, joka koskee tunnettua tai tunnistettavaa kuluttajaa tai asiakasta tai liittyy häneen ja ii) kaikkea tietoa, joka voidaan yhdistää kyseisen kuluttajaan tai asiakkaaseen.

Tällä sivulla käsiteltävien yksityisten tietojen osalta tietojen käsittelystä vastaava taho on

Oy SCA Hygiene Products Ab, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo, Suomi.

Verkkosivustot, joita tämä salassapitokäytäntö koskee

SCA on maailmanlaajuisesti toimiva konserni, johon kuuluvat juridiset yksiköt, kaupalliset prosessit, johtoryhmät ja tekniset järjestelmät eivät lähtökohtaisesti ole valtioiden rajoihin sidottuja. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin SCA-konsernin EMEA-alueella hallussaan pitämiin verkkosivustoihin ja -tunnuksiin, joiden kautta kerätään, tallennetaan, siirretään, käytetään tai muutoin käsitellään yksityisiä tietoja.

Yksityisten tietojen keräämisen ja käytön tarkoitus

SCA kerää eräitä yksityisiksi katsottavia tietoja, erityisesti nimiä, sähköpostiosoitteita, postiosoitteita ja puhelinnumeroita. Emme tietoisesti kerää arkaluonteisia tietoja, esimerkiksi sellaisia, jotka koskevat terveydentilaa, rotua, etnistä alkuperää, poliittista suuntautumista, uskonnollista tai aatteellista vakaumusta, ammattiliittoon kuulumista tai muuta arkaluonteista asiaa. Kuten jäljempänä kohdassa ”Salassapitoa koskevien käytäntöjen kunnioittaminen” todetaan, tietosuojakäytännössä mainitaan, minkälaisia yksityisiä tietoja keräämme verkkosivujemme kautta EMEA-alueella sijaitsevilta kuluttajilta ja asiakkailta, miten käytämme näitä tietoja, kenen kanssa saatamme jakaa tiedot, millaisilla valinnoilla kuluttajat ja asiakkaat voivat rajoittaa itseään koskevien yksityisten tietojen käyttöä ja julkistamista sekä miten kuluttajat ja asiakkaat voivat ottaa meihin yhteyttä SCA:n tietosuoja-asioissa omaksumiin käytäntöihin liittyvissä asioissa. Tässä tietosuojakäytännössä mainitaan myös, millaisin toimin yksityiset tiedot pyritään turvaamaan.

Automaattisesti kerätyt tiedot

Automaattisesti sivustolle siirtymisen yhteydessä kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi kävijämäärät ja tieto vierailluista sivuista. Näiden tietojen kerääminen auttaa meitä päättämään, miten sivustoja voidaan muokata mahdollisimman tehokkaasti kävijöiden tarpeita vastaaviksi. Tietoa kerätään useilla tavoilla, mutta erityisesti evästeitä, jäljitteitä ja IP-osoitteita hyödyntämällä. Näistä tavoista on lisätietoa jäljempänä.

Evästeet

Monien muiden yritysten tapaan verkkosivustoillamme käytetään niin kutsuttuja evästeitä. Eväste on tekstimuodossa oleva sähköinen tiedosto, joka tallennetaan tietokoneesi kovalevylle verkkosivustolla käydessäsi. Evästeiden avulla tiedämme esimerkiksi, oletko käynyt sivustolla aiemmin vai vierailetko sillä ensimmäistä kertaa, ja niiden avulla pystymme tunnistamaan, mitkä sivuston osat mahdollisesti kiinnostavat sinua eniten. Tallentamalla tietyllä sivustolla vieraillessasi tekemiäsi valintoja evästeet tekevät verkkosivustojen käyttämisestä helpompaa ja miellyttävämpää. Kun keräämme sinua koskevia yksityisiä tietoja sivustolla liikkuessasi, saatamme myös poimia tietoja nimettömässä muodossa ja yhdistää niitä muihin nimettömiin tietoihin. Nimettömiä tietoja käytetään ja analysoidaan vain kokonaisuutena, ja tarkoituksena on antaa parempaa tietoa käyttötavoista ja -taipumuksista. Nimettömiä tietoja ei koskaan tarkastella yksittäisen henkilön tasolla. Ellet halua, että sivustolla liikkumisestasi kerättyjä tietoja hyödynnetään tässä kerrotulla tavalla, voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, ettei evästeitä sallita tai että saat ilmoituksen aina ennen evästeen tallentamista. Voit myös poistaa kaikki tietokoneeseesi jo tallennetut evästeet. Katso ohjeita selaimesi käyttöohjeista tai asetuksista.

Huomaa kuitenkin, että jos evästeitä ei ole sallittu, verkkosivustomme toimintojen täysimääräinen hyödyntäminen on vaikeaa. SCA lupaa, ettei se ei yritä yhdistää IP-osoitteita verkkosivuston käyttäjien henkilöllisyyteen.

Jäljitteet

Eräät sivustomme sivut sisältävät jäljitteitä, joita kutsutaan myös verkkojäljitteiksi eli pikselitageiksi. Jäljitteiden avulla ulkopuoliset saavat tietoonsa esimerkiksi jäljitteen sisältävän sivun ladanneen tietokoneen IP-osoitteen, kyseisen sivun URL-osoitteen, sivun katselun ajankohdan, käytetyn selaimen sekä kyseisen kolmannen osapuolen asettamien evästeiden sisältämät tiedot.

IP-osoitteet

IP-osoite on yksilöllinen tunniste, jollaista eräät elektroniset laitteet käyttävät Internetissä tunnistautumiseen ja keskinäiseen viestintäänsä. Kun käyt verkkosivustoillamme, saamme tietoomme sen laitteen IP-osoitteen, jonka kautta olet yhteydessä internetiin. Tämän tiedon avulla tiedämme laitteen sijaintimaan ja voimme siis päätellä, mistä maista sivustojamme katsellaan. Näitä tietoja käytetään toisinaan hyväksi verkkosivustojen optimoinnissa.

Turvallisuus

SCA käyttää kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä toimenpiteitä suojatakseen yksityiset tiedot tuhoutumisen vaaralta ja väärinkäytöltä sekä luvattomalta käytöltä, luovuttamiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta. SCA:n työntekijöiltä ja tietojen käsittelijöiltä, joilla on pääsy yksityisiin tietoihin, vaaditaan sivustojemme kävijöitä koskevien yksityisten tietojen ja muun tiedon luottamuksellisuuden kunnioittamista.

Yksityisten tietojen tallennuspaikka saattaa olla kotimaasi ulkopuolella. Tällöin SCA pyrkii varmistamaan, että yksityiset tietosi suojataan riittävällä tavalla voimassaoleva lainsäädäntö ja erityisesti tietosuojaa koskevat lait huomioon ottaen.

Salassapitoa koskevien käytäntöjen kunnioittaminen

Yksityisten tietojen keruu, käsittely ja siirtäminen toteutetaan tasapuolisesti kaikkia voimassaolevia säädöksiä noudattaen. Yksityisiä tietoja ei käsitellä, jos Euroopan unionin direktiivissä yksityisten tietojen suojaamisesta (sellaisena kuin se on jäsenvaltiossa pantu täytäntöön) tai soveltuvassa tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia ei noudateta.

Sinua koskevien yksityisten tietojen kerääminen

Verkkosivustojemme välityksellä voit halutessasi antaa meille yksityisiä tietoja, kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Tässä kerromme tarkemmin tavoista, joilla voit antaa meille yksityisiä tietoja, sekä sen, millaisista tiedoista on kyse. Samalla kerromme, miten yksityisiä tietojasi saatetaan käyttää.

Ota yhteyttä

Jos kirjoitat meille verkkosivustoillamme olevien yhteydenottolomakkeiden kautta, saatamme pyytää sinulta esimerkiksi nimeä, sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa, jotta pystymme vastaamaan kysymyksiisi tai palautteeseesi. Tässä tapauksessa voimme käyttää annettuja tietoja myös tuotteidemme laadun mittaamiseen sekä tuotteitamme ja palvelujamme koskevan tiedon välittämiseen.

Tuotetietojen pyytämiseen tarkoitetut lomakkeet

Jos pyydät meiltä tuotetietoja, saatamme pyytä sinulta yhteystietoja eli esimerkiksi nimeä, sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa sekä tietoa siitä, mihin aiot kyseistä tuotetta käyttää. Yhteystietojasi tarvitsemme pyytämiesi tuotetietojen lähettämiseen. Tällä tavoin voit myös lähettää meille palautetta tai muita pyyntöjä.

Tiedotteet, uutiskirjeet ja muu viestintä

Verkkosivustojemme kautta voit eräissä tapauksissa ilmoittaa, että haluat vastaanottaa erilaisia tiedotteita, uutiskirjeitä ja muuta tuotteisiimme, palveluihimme ja käynnissä oleviin kampanjoihimme liittyvää viestintää. Ilmoittautumista varten pyydämme sinulta yhteystietoja, kuten nimen ja sähköpostiosoitteen. Käytämme tietoja haluamiesi tiedotteiden lähettämiseen sekä tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvän tiedon välittämiseen.

Kilpailut, arvonnat ja muut markkinointikampanjat

Verkkosivustoillamme voit toisinaan ottaa osaa erilaisiin kilpailuihin, arvontoihin ja muihin markkinointikampanjoihin. Kampanjoiden yhteydessä sinua voidaan pyytää esimerkiksi välittämään verkkosivustoillamme olevaa tietoa valitsemillesi henkilöille tai lähettämään sähköpostikutsuja. Jos päätät ottaa osaa markkinointikampanjoihin, pyydämme sinua antamaan yhteystietosi, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi, sekä niiden henkilöiden nimet ja osoitteet, joille haluat lähettää tietoja.

Antamalla meille toisen henkilön yhteystiedot ilmaiset samalla, että sinulla on tämän toisen henkilön suostumus näiden tietojen antamiseen sekä siihen, että hän vastaanottaa tiedot, joita pyydät meitä hänelle lähettämään. Antamiasi tietoja käytetään kilpailujen, arvontojen ja muiden markkinointikampanjoiden järjestämisessä. Niitä saatetaan myös käyttää tuotteitamme ja palvelujamme koskevan tiedon välittämiseen sinulle tai valitsemillesi henkilöille. Emme käytä meille lähettämiäsi toisten henkilöiden tietoja mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, josta emme ole ilmoittaneet sinulle, paitsi silloin, kun olemme saaneet kyseisiltä henkilöiltä suostumuksen etukäteen.

Ilmoittautuminen sähköpostin välityksellä lähetettävien ilmoitusten vastaanottajaksi

Verkkosivustoillamme saatamme kehottaa sinua ilmoittautumaan, jos haluat saada erilaisia sähköpostin välityksellä toimitettavia tietoja, kuten uutiskirjeitä, tuotetietoja tai tietoa rajatulle ryhmälle suunnatuista tarjouksista ja kampanjoista. Ilmoittautumista varten pyydämme sinulta yhteystietoja, kuten nimen ja sähköpostiosoitteen. Käytämme yhteystietojasi pyytämiesi tietojen lähettämiseen sekä tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvän tiedon välittämiseen.

Palaute

Verkkosivujemme kautta voit eräissä tapauksissa antaa meille myös palautetta. Jos päätät lähettää palautetta, pyydämme sinua ilmoittamaan esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi, postiosoitteesi, yrityksesi nimen ja asemasi yrityksessä. Tarvittaessa pyydämme sinulta palautetta myös siitä, millaista verkkosivustojamme on mielestäsi käyttää. Näitä tietoja saatetaan käyttää hyväksi verkkosivustojen optimoinnissa.

Työpaikat

Eräissä tapauksissa voit lähettää meille sivustojemme kautta ansioluettelosi ja muita tietoja, joita tarvitaan, kun haet työpaikkaa SCA:lta. SCA:lle annettuja tietoja saatetaan välittää ja siirtää ETA-maissa sijaitseville tytäryhtiöille, osakkuusyhtiöille ja/tai ulkopuolisille toimittajille. Annettuja tietoja käytetään hakemuksesi arviointiin sekä yhteydenottoon, jos haluamme neuvotella kanssasi SCA:lla mahdollisesti vapaana olevista työpaikoista.

Muut käyttötavat

Saatamme käyttää SCA:lle verkkosivustojemme kautta antamiasi yksityisluonteisia tietoja yrityksen sisäisiin tarkoituksiin. Näitä sisäisiä tarkoituksia ovat esimerkiksi verkkosivujen ylläpitäminen ja tietojen analysointi sekä lakisääteisten ja yrityksemme käytännöistä ja menettelyistä johtuvien velvollisuuksiemme noudattaminen.

Yksityishenkilöiden tietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön tarkoitus liittyy aina SCA:n liiketoiminnan tavoitteisiin. Yksityisiä tietojasi antamalla hyväksyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, että SCA saattaa käyttää näitä tietoja tietojen keräämisen yhteydessä ilmoitettujen tai muiden tässä tietosuojakäytännössä mainittujen tarkoitusten mukaisesti. SCA on sitoutunut siihen, ettei verkkosivustoillamme kävijöitä koskevaa tietoa anneta toisen haltuun myymällä tai lisensoimalla tai luovuteta muuten kuin tässä ilmoitettujen säännösten puitteissa.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät, joille tietoja voidaan luovuttaa

Saatamme lisäksi luovuttaa sinua koskevia tietoja i) siinä tapauksessa, että lainsäädäntö tai oikeudenkäynti niin velvoittaa, ii) SCA:n ulkopuolisille palveluntarjoajille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, iii) lainvalvontaviranomaisille tai muille virallisille tahoille tai iv) jos olemme vakuuttuneita, että tietojen luovuttaminen on tarpeen tai laillisesti perusteltua henkilöön kohdistuvan fyysisen hyökkäyksen tai taloudellisten menetysten estämiseksi tai epäiltyä tai toteen näytettyä laitonta toimintaa koskevaan tutkintaan liittyen. Voimme luovuttaa tietojasi myös silloin, kun pyydät sitä itse tai toimitat meille kirjallisen suostumuksen.

Voimassaolevaa lainsäädäntöä noudattaen varaamme oikeuden siirtää hallussamme olevia sinua koskevia yksityisiä tietoja, jos toimintojamme tai tuotteitamme myydään tai siirretään toisille osittain tai kokonaan. Myynnin tai siirtämisen yhteydessä pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin kehottamaan vastaanottajaa noudattamaan tämän tietosuojakäytännön vaatimuksia käyttäessään yksityisiä tietoja, joita olet antanut meille verkkosivustojemme kautta.

Tietojen poistoajankohta

SCA:n keräämät yksityiset tiedot poistetaan, kun pakolliset säilytysajat sekä laissa säädetyt, valvovien tahojen edellyttämät tai yhtiön sisäisissä käytännöissä määritellyt säilytysajat ovat päättyneet. Sellainen yksityisluonteinen tieto, jota nämä säännökset eivät koske, poistetaan sitten, kun kohdassa ”Sinua koskevien yksityisten tietojen kerääminen” mainitut edellytykset eivät enää täyty tai kun voimassaoleva lainsäädäntö niin vaatii.

Tietojen suunniteltu levittäminen kolmansiin maihin

SCA:n markkinointia koskevien tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien menettelyiden täytäntöönpanon yhteydessä yksityisiä tietoja saatetaan levittää voimassaolevien kansainvälisten säädösten mukaisesti eri maissa sijaitseville valtion virastoille, SCA:n tytäryhtiöille ja osakkuusyrityksille, yhteisille markkinointikumppaneillemme, asiakkaillemme ja toimittajillemme.

Oikeus tarkastella ja korjata yksityisiä tietoja

SCA antaa kuluttajille ja asiakkaille mahdollisuuden tarkastella omia SCA:n hallussa olevia yksityisiä tietojaan. Annamme kuluttajille ja asiakkaille mahdollisuuden myös ajantasaistaa, korjata, täydentää tai poistaa yksityisiä tietojaan, jos ne ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai epäselviä. Voit myös kieltää yksityisten tietojesi käsittelyn lakisääteisiin tarkoituksiin ja pyytää tietojen poistamista postituslistaltamme tai tietokannoistamme. Kuluttajat voivat käyttää tässä kohdassa mainittuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä SCA:han. Yhteystiedot ovat tämän tietosuojakäytännön kohdassa ”Näin otat meihin yhteyttä”.

Tietojen eheys ja koskemattomuus

SCA varmistaa kohtuullisin toimenpitein sen, että keräämämme yksityiset tiedot ovat soveltuvia niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, sekä sen, että tieto on suunniteltua käyttötarkoitusta varten luotettavaa sekä paikkansapitävää, täydellistä ja ajantasaista. Kuluttajien ja asiakkaiden vastuulla on tarvittaessa ajantasaistaa itseään koskevat yksityiset tiedot.

Linkit muille verkkosivustoille

Verkkosivustoillamme on toisinaan linkkejä, joiden kautta voit siirtyä muille verkkosivustoille ja saada lisätietoja. Nämä verkkosivut voivat olla SCA:sta riippumattomia. Näillä verkkosivustoilla voidaan soveltaa niiden omia tietosuojaa koskevia sääntöjä ja käytäntöjä. Jos siirryt linkkien kautta muille verkkosivuille, suosittelemme, että tarkistat niitä koskevat säännökset. Jos verkkosivustot, joille siirryt, eivät kuulu SCA-konsernin yhtiöille, sanoudumme irti kaikesta niiden sisältöön, verkkosivustojen käyttöön tai sovellettaviin tietosuojaa koskeviin toimenpiteisiin liittyvästä vastuusta.

Lapset

SCA ymmärtää, että lapsia on kohdeltava eri tavoin kuin aikuisia. SCA ei tietoisesti markkinoi tuotteitaan tavalla, joka voidaan katsoa lasten hyväksikäytöksi, eikä se tarkoituksella kerää tietoja lapsilta. SCA ei tarkoituksella kerää ulkopuolisia koskevia yksityisluonteisia tietoja. Suosittelemme, että lapset pyytävät vanhemmiltaan tai huoltajiltaan luvan ennen tälle verkkosivustolle siirtymistä. Suosittelemme myös, että vanhemmat opettavat lapsilleen internetin turvallista käyttöä ja kertovat yksityisten tietojen luovuttamista koskevista varotoimista.

Tietosuojakäytännön ajantasaistaminen

Tätä yksityisten tietojen suojaamista koskevaa käytäntöä ajantasaistetaan ajoittain ilman erillistä ilmoitusta, jotta se vastaa paremmin internetin käyttötavoissa tapahtuneita muutoksia.

Näin otat meihin yhteyttä

Kaikki EMEA-alueella sovellettavaan salassapitokäytäntöömme tai luonteeltaan yksityisiä tietoja koskeviin toimintatapoihimme liittyvät kysymykset ja palaute osoitetaan seuraavasti:

Ota meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta.

Päivitetty 31.12.2012

Kampanjat

Kampanjat

Avaa kampanjat